Jak zapisać się na kurs?

Zapisać się na kurs prawa jazdy można 3 miesiące przed ukończeniem 18-go roku życia. Należy udać się do Wydziału Komunikacji właściwego dla miejsca zameldowania i uzyskać profil kandydata na kierowcę (PKK).
PKK otrzymamy po złożeniu następujących dokumentów:
– orzeczenie lekarskie
– aktualna fotografia
– uzupełniony wniosek (do pobrania w Wydziale Komunikacji)
– zgoda rodzica (dotyczy osób, które nie ukończyły 18-go roku życia)

Po uzyskaniu PKK zapraszamy na kurs! 🙂

20160708_185920